☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dodatek Energetyczny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście informuje, że z dniem 01 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz.180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,35 zł / miesiąc;

  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;

  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,92 zł / miesiąc.

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

  • kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. 

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje gdy:

  • osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego;

  • osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

  • osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Halina Fokt
(2014-01-13 10:53:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Nowicki
(2020-03-16 10:46:18)

 
 
liczba odwiedzin: 610967

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X