☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KARTA DUŻEJ RODZINY
 

     Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Aktualne zniżki jaki oferuje ogólnopolska „Karta Dużej Rodziny” można sprawdzić pod adresem: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

 

     Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie zmiana polegająca na możliwości przyznania Karty Dużej Rodziny rodzicom lub małżonkom rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Aby uzyskać „Kartę Dużej Rodziny” należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniami w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście przy ul. Olsztyńskiej 3, pok. nr 29. Karty wydaje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście na podstawie upoważnienia Burmistrza Dobrego Miasta.

     Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy Ośrodek może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych.

     Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

 

     Z dniem 1 stycznia 2018 r. można ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny także w formie elektronicznej, wyświetlanej przy pomocy dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety). W związku z tym opracowano załącznik do wniosku ZKDR-04. Wniosek zawiera informację o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Załącznik ten wnioskodawca wypełnia dla każdej osoby, dla której wnosi o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej. W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu zostanie wysłana wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z KDR w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o KDR w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adres poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).

 

W przypadku utraty Karty lub jej uszkodzenia, osoba uprawniona zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w formie pisemnej wraz z prośbą o wydanie duplikatu Karty. Wydanie duplikatu Karty oraz wydanie drugiej formy Karty w przypadku gdy wcześniej złożył wniosek tylko o jedną formę (elektroniczną lub tradycyjną) podlega opłacie w wysokości 9,21 zł. Osoba wnioskująca o wydanie duplikatu kwotę 9,21 zł wpłaca na rachunek organu rozpatrującego wniosek, który powyższą kwotę przekazuje na rachunek podany przez właściwy urząd wojewódzki. Osoby, które do 31.12.2017 r. złożyły wniosek o wydanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny, w przypadku złożenia wniosku o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny do dnia 31.12.2019 r. są zwolnione z ponoszenia ww. opłaty.


Pliki do pobrania:

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Wytworzył:
Udostępnił:
Halina Fokt
(2017-09-01 09:03:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Halina Fokt
(2018-02-07 12:37:32)
 
 
liczba odwiedzin: 610917

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X