☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Środa 03.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie na usługi społeczne - zamówienia powyżej 30 000 euro

 

logo

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 05.05.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - 31.03.2020 r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 23.03.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 16.03.2020 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Dobre Miasto, dnia 16.03.2020r.

_____________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 31.03.2020 r.

Wybór oferty najkorzystniejszej - 21.02.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert 17.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na kurs zawodowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

Dobre Miasto, dnia 07.02.2020r.

_____________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21.02.2020 r.

Wybór oferty najkorzystniejszej 31.01.2020

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.01.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

   Dobre Miasto, dnia 17.01.2020r.
________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21.02.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - 05.02.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.01.2020r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

                              Dobre Miasto, dnia 10.01.2020r.

________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Dobre Miasto, dnia  31.12.2019

_______________________________

Informacja z ponownego wyboru najkorzystniejszych ofert

Dobre Miasto, dnia 23.12.2019

______________________________

Unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert.

Dobre Miasto, dnia 23.12.2019r.

_______________________________

Informacja z wyboru najkorzystniejszych ofert

19.12.2019r.

Informacja z otwarcia ofert.

12.12.2019

_____________________________

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ( kursy zawodowe wraz z egzaminem)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Dobre Miasto, dnia 03.12.2019r.

____________________________________

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

29.08.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.07.2019r.


22.07.2019r.

Informacja z otwarcia ofert.

 

08.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu 08.07.2019

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr.1 do SIWZ-Formularz ofertowy

Załącznik nr.2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załącznik nr.3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie dotyczące wykonywania usług

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr.6 do SIWZ - Projekt umowy 

02.07.2019r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02.07.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

31.05.2019r.

 

 
Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu :
 
 

 
 
ilość odwiedzin: 550712

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X