☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie na usługi społeczne - zamówienia powyżej 30 000 euro

logo

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne - 15.02.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert - 14.01.2021 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobre Miasto 31.12.2020r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 15.12.2020r.

Wybór oferty najkorzystniejszej - 01.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - 20.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu DKA.261.11.2020 - 06.11.2020 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zasobów technicznych i zawodowych

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ -  Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące certyfikatu jakości usług

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu kryterium klauzul społecznych

Załącznik nr 10 do SIWZ - Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji

Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o zapoznaniu się z podstawowymi inf.dot.uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów z EFS

Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Dobre Miasto 06.10.2020 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09.11.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej - 19.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert -  12.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu DKA.261.9.2020 - 01.10.2020 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części I zamówienia

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Dobre Miasto 01.10.2020 r.

Wybór oferty najkorzystniejszej - 31.08.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - 27.08.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu DKA.261.8.2020 - 19.08.2020 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Dobre Miasto 19.08.2020 r.


Zapytanie ofertowe DKA.261.7.2020 - 27.07.2020 r.

Dobre Miasto 27.07.2020 r.


Zapytanie ofertowe nr DKA.261.6.2020 - 21.07.2020 r. 

Dobre Miasto 21.07.2020 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.06.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 05.05.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - 31.03.2020 r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 23.03.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 16.03.2020 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Dobre Miasto, dnia 16.03.2020r.

_____________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 31.03.2020 r.

Wybór oferty najkorzystniejszej - 21.02.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert 17.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na kurs zawodowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

Dobre Miasto, dnia 07.02.2020r.

_____________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21.02.2020 r.

Wybór oferty najkorzystniejszej 31.01.2020

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.01.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

   Dobre Miasto, dnia 17.01.2020r.
________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21.02.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - 05.02.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.01.2020r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

                              Dobre Miasto, dnia 10.01.2020r.

________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Dobre Miasto, dnia  31.12.2019

_______________________________

Informacja z ponownego wyboru najkorzystniejszych ofert

Dobre Miasto, dnia 23.12.2019

______________________________

Unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert.

Dobre Miasto, dnia 23.12.2019r.

_______________________________

Informacja z wyboru najkorzystniejszych ofert

19.12.2019r.

Informacja z otwarcia ofert.

12.12.2019

_____________________________

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ( kursy zawodowe wraz z egzaminem)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Dobre Miasto, dnia 03.12.2019r.

____________________________________

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

29.08.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.07.2019r.


22.07.2019r.

Informacja z otwarcia ofert.

 

08.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu 08.07.2019

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr.1 do SIWZ-Formularz ofertowy

Załącznik nr.2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załącznik nr.3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie dotyczące wykonywania usług

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr.6 do SIWZ - Projekt umowy 

02.07.2019r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02.07.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

31.05.2019r.

 

 
Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu :
 

 

 

Wytworzył:
Monika Ćwiek
(2019-05-23)
Udostępnił:
Wioletta Nowak
(2019-05-23 16:48:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Nowicki
(2021-04-12 12:01:49)

 
 
liczba odwiedzin: 610964

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X