☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 29.03.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Utworzenie Ośrodka działającego przy Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście - wsparcie finansowe świadczonych uslug oraz zakup niezbędnego wyposażenia

Projekt 2019 logo

__________________________________________________________________

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ

Rekrutacja potrwa do końca stycznia 2020r. Więcej informacji u pracowników socjalnych oraz koordynatora projektu.

p

 

_________________________________________________________

 

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ/WSPARCIA W PROJEKCIE

W poniższych linkach znajdują się aktualne harmonogramy zajęć/wsparcia na poszczególne miesiące trwania projektu:

Harmonogram zajęć na miesiąc lipiec 2019

Harmonogram zajęć na miesiąc sierpień 2019

Harmonogram na miesiąc wrzesień 2019

Harmonogram na miesiąc październik 2019r.

Harmonogram na listopad 2019r.

Harmonogram na grudzień 2019r.

 


W dniu 18.04.2019r. Gmina Dobre Miasto podpisała umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą "Utworzenie ośrodka działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście - wsparcie finansowe świadczonych usług oraz zakup niezbędnego wyposażenia".

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Poddziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Cel projektu: podniesienie aktywności społeczno - zawodowej  u osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych tereny objęte rewitalizacją zgodną z Lokalnym Programem Rewitalizacji  gminy Dobre Miasto w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.

Adresaci: 50 osób zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym  50 kobiet i 60 mężczyzn, 12 osób niepełnosprawnych. 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku.

Działania, które zostały zaplanowane do realizacji w Projekcie:

- Opracowanie dla każdego Uczestnika projektu Indywidualnego Planu Aktywizacji Społeczno- Zawodowej (IPASZ) dopasowanego do potrzeb Uczestnika i oczekiwań potencjalnych pracodawców,

- Systematyczne spotkania Zespołu ds Rozwoju Uczestnika Projektu (monitorowanie IPASZ, omawianie postępów Uczestnika w projekcie, wspólne rozwiązywanie ewentualnych problemów etc.)

- Realizacja kontraktów socjalnych,

- udział w warsztatach, treningach, spotkaniach , konsultacjach  z zakresu aktywizacji społecznej (trening, osobisty, trening interpersonalny, poradnictwo psychologiczne, prawne, warsztaty rozwijające kapitał społeczny Metodą Pomosty, warsztaty z wolontariatu, zajęcia z arteterapii, trening relaksacyjny )

- udział w warsztatach, spotkaniach indywidualnych, wyjazdach studyjnych  z  zakresu aktywizacji zawodowej (warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty z ekonomii społecznej, wyjazd studyjny do spółdzielni socjalnych, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, job- coaching)

- organizacja kursów zawodowych "szytych na miarę"

- pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia i jego podjęciu.

Biuro projektu:

                       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

                       ul. Olsztyńska 3

                       11 - 040 Dobre Miasto

                       pokój nr 19

                       tel. 535 500 013

Zainteresowanych projektem serdecznie zapraszamy !!

Szczegółów dot. Projektu udzielą pracownicy socjalni Ośrodka oraz koordynator.

Plakat Projektu

 

 

Wytworzył:
Wioletta Nowak
(2019-07-23)
Udostępnił:
Wioletta Nowak
(2019-07-23 12:57:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioletta Nowak
(2020-01-20 16:36:55)
 
 
ilość odwiedzin: 537490

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X