☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Utworzenie Ośrodka działającego przy Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście - wsparcie finansowe świadczonych uslug oraz zakup niezbędnego wyposażenia

Projekt 2019 logo

 

Informujemy, że spotkania indywidualne z pośrednictwa pracy oraz job-coachingu, zaplanowane na dzień 22.05.2020r. nie odbędą się. Osoby zaplanowane w tym dniu na spotkania indywidualne, odbędą je w dniu 28.05.2020r. Godziny i miejsce konsultacji nie ulegają zmianie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dobre Miasto, dnia 20.05.2020r.

___________________________________________________________

HARMONOGRAM :

Informujemy, że w dniach jak niżej,  odbywają się  indywidualne spotkania metodą  online z zakresu pośrednictwa pracy i job- coachingu :

15.05.2020r., 18.05.2020r. 19.05.2020r., 22.05.2020r., 25.05.2020r. 26.05.2020r., 27.05.2020r.

 

Dobre Miasto ,19.05.2020r.

________________________________________________________

Informujemy, że z dniem 13.03.2020r. zawieszamy do odwołania działania przewidziane w projekcie z uwagi na zagrożenia spowodowane wystąpieniem COVID - 19.

Dobre Miasto, dnia 13.03.2020r.

________________________________________________________

 

INFORMUJEMY, że rekrutacja do II edycji projektu została zakończona.

Dobre Miasto 02.03.2020r.

__________________________________________________________________

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ

Rekrutacja potrwa do końca stycznia 2020r. Więcej informacji u pracowników socjalnych oraz koordynatora projektu.

plakat

_______________________________________________________

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ/WSPARCIA W PROJEKCIE

W poniższych linkach znajdują się aktualne harmonogramy zajęć/wsparcia na poszczególne miesiące trwania projektu:

Harmonogram zajęć na miesiąc lipiec 2019

Harmonogram zajęć na miesiąc sierpień 2019

Harmonogram na miesiąc wrzesień 2019

Harmonogram na miesiąc październik 2019r.

Harmonogram na listopad 2019r.

Harmonogram na grudzień 2019r.

W okresie od stycznia do lutego 2020r. uczestnicy projektu odbywać będą  kursy zawodowe:

1) Opiekun osoby starszej,

2) Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych,

3) Profesjonalna obsługa klienta z modułem kasy fiskalnej i arkusza kalkulacyjnego,

4) Kurs kucharza,

5) cukiernik,

6) Kurs informatyczny ECDL

7) Stylizacja paznokci i rzęs

Harmonogram zajęć na marzec 2019r. :

12,16,19,20,23,24.03. 2020r. - indywidualne pośrednictwo pracy i job-coaching

 

 


W dniu 18.04.2019r. Gmina Dobre Miasto podpisała umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą "Utworzenie ośrodka działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście - wsparcie finansowe świadczonych usług oraz zakup niezbędnego wyposażenia".

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Poddziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Cel projektu: podniesienie aktywności społeczno - zawodowej  u osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych tereny objęte rewitalizacją zgodną z Lokalnym Programem Rewitalizacji  gminy Dobre Miasto w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.

Adresaci: 50 osób zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym  50 kobiet i 10 mężczyzn, 12 osób niepełnosprawnych. 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku.

Działania, które zostały zaplanowane do realizacji w Projekcie:

- Opracowanie dla każdego Uczestnika projektu Indywidualnego Planu Aktywizacji Społeczno- Zawodowej (IPASZ) dopasowanego do potrzeb Uczestnika i oczekiwań potencjalnych pracodawców,

- Systematyczne spotkania Zespołu ds Rozwoju Uczestnika Projektu (monitorowanie IPASZ, omawianie postępów Uczestnika w projekcie, wspólne rozwiązywanie ewentualnych problemów etc.)

- Realizacja kontraktów socjalnych,

- udział w warsztatach, treningach, spotkaniach , konsultacjach  z zakresu aktywizacji społecznej (trening, osobisty, trening interpersonalny, poradnictwo psychologiczne, prawne, warsztaty rozwijające kapitał społeczny Metodą Pomosty, warsztaty z wolontariatu, zajęcia z arteterapii, trening relaksacyjny )

- udział w warsztatach, spotkaniach indywidualnych, wyjazdach studyjnych  z  zakresu aktywizacji zawodowej (warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty z ekonomii społecznej, wyjazd studyjny do spółdzielni socjalnych, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, job- coaching)

- organizacja kursów zawodowych "szytych na miarę"

- pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia i jego podjęciu.

Biuro projektu:

                       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

                       ul. Olsztyńska 3

                       11 - 040 Dobre Miasto

                       pokój nr 19

                       tel. 535 500 013

Zainteresowanych projektem serdecznie zapraszamy !!

Szczegółów dot. Projektu udzielą pracownicy socjalni Ośrodka oraz koordynator.

plakat

Wytworzył:
Wioletta Nowak
(2019-07-23)
Udostępnił:
Wioletta Nowak
(2019-07-23 12:57:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioletta Nowak
(2020-05-20 12:26:40)
 
 
liczba odwiedzin: 610961

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X