☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2020r.

 

logo

 

 

 

W dniu 31 grudnia 2020 roku przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście przekazali na ręce Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 7 Niebo w Piotraszewie, Prezesa Spółdzielni Socjalnej „Kuźnia” w Dobrym Mieście oraz pracowników Dziennego Domu Senior+ w Dobrym Mieście środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią oraz testów na obecność COVID - 19  w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie COVID – 19 w Gminie Dobre Miasto”.

Nieodpłatne przekazanie tak potrzebnych w obecnej sytuacji epidemiologicznej środków  ochrony osobistej: m.in. maseczek, rękawiczek jednorazowych, preparatów dezynfekcyjnych, fartuchów jednorazowych, sprzętu niezbędnego do walki z epidemią COVID – 19 w postaci ozonatorów, bezdotykowych termometrów, mat dezynfekcyjnych, bezdotykowych dozowników do płynu do dezynfekcji oraz testów na obecność COVID - 19 było możliwe dzięki realizacji projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa : RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”. Jednostką realizującą projekt jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.

Dobre Miasto, 31.12.2020 r.


OGŁOSZENIE

W czwartek, 24 grudnia w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia MOPS w Dobrym Mieście będzie nieczynny.

 


logo

 

Gmina Dobre Miasto – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście realizuje projekt pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w Gminie Dobre Miasto”.

Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa : RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”

Główny cel projektu: zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem z terenu Gminy Dobre Miasto, przebywających w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji (Dzienny Dom Senior+ w Dobrym Mieście oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 7 Niebo w Piotraszewie), jak również osoby, które w związku z epidemią COVID – 19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania, które są świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Kuźnia”

Szczegółowy Cel Projektu: Zwiększenie dostępności usług dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID - 19 poprzez:

 1. zakup środków ochrony indywidualnej niezbędnej do walki z epidemią COVID - 19 (maseczki jednorazowe, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, fartuchy medyczne i płyn do dezynfekcji rąk) dla uczestników i personelu Dziennego Domu Senior+ w Dobrym Mieście, Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie oraz osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych jak i personel Spółdzielni Socjalnej „Kuźnia”, który jest ich realizatorem;
 2. zakup niezbędnego wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią COVID – 19 w postaci generatorów ozonu, termometrów bezdotykowych, mat dezynfekcyjnych, i bezdotykowych dozowników do płynu do dezynfekcji dla uczestników i personelu Dziennego Domu Senior+ w Dobrym Mieście, Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie oraz osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych jak i personel Spółdzielni Socjalnej „Kuźnia”;
 3. zakup  testów na obecność COVID – 19 dla personelu Dziennego Domu Senior+ w Dobrym Mieście, Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie oraz Spółdzielni socjalnej „Kuźnia”.

Okres realizacji projektu: 01 października 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE:  70.136,90 zł

Łączna wysokość dofinansowania projektu: 82.514,00 zł

Dobre Miasto, 12 listopad 2020 r.


infolinia

 

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2020 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowni oraz ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wykaz miejsc znajduje się pod adresem:

 


K O M N I K A T

W związku z decyzją Wojewody z dnia 23.10.2020 r. czasowo zawiesza się działalność Dziennego Domu "Senior+" oraz Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście od dnia 24 października 2020 r. do dnia 6 listopada 2020 r.

Załącznik - Decyzja WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  z dnia 23 października 2020 r.

 

Monika Ćwiek

Kierownik MOPS w Dobrym Mieście


komunikat str 1

komunikt str 2


plakat


psych


pz

 


KOMUNIKAT

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów do odwołania,

kontakt z pracownikami MOPS odbywać się będzie wyłącznie w sposób:
-telefoniczny
-poprzez adres e-mail: sekretariat@mopsdobremiasto.pl
-poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
-poprzez portal empatia.mvpips.gov.pl

WSZELKIE PODANIA ORAZ KORESPONDENCJĘ PROSIMY SKŁADAĆ DO SKRZYNKI PODAWCZEJ (pozostawionej na półpiętrze)
LUB
NA ADRES E-MAIL: sekretariat@mopsdobremiasto.pl

12.08.2020


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 
Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Dobrym Mieście,
ul. Olsztyńska 3, w piątki w godzinach od 13.00 do 20.00 służy Państwu pomocą terapeutyczną na niezmienionych zasadach w gabinecie lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Możliwe jest również udzielanie wsparcia psychologicznego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych we wszystkie dni tygodnia oraz w weekendy.

Szczegółowe informacje oraz zapisy:
Szymon Drężek – Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie

W godzinach pracy MOPS w Dobrym Mieście:
Poniedziałek 7:00-17:00
Wtorek-Czwartek 7:00-15:00
Piątek 7:00-13:00

tel. 797 835 894, mail: profilaktyka@mopsdobremiasto.pl

 

psycholog

12.08.2020


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście przypomina o  zbliżających się nowych okresach zasiłkowych świadczeń realizowanych przez tutejszy Ośrodek.

Wnioski będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

11-040 Dobre Miasto ul. Olsztyńska 3.

Na ten adres można też wysyłać wypełnione wnioski za pośrednictwem poczty.

 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW/WNIOSKÓW:

Poniedziałek: 13.00 - 16.30, stanowisko ds. stypendium szkolnego: 11.00 - 16.30

Wtorek – Piątek: 7.00 – 12.00

 

Poniżej przestawiamy szczegółowe informacje dotyczące każdego ze świadczeń.

tab

(*) Przy wyliczaniu dochodu rodziny, brane są pod uwagę zmiany sytuacji finansowej – tj. uzyskanie lub utrata dochodu po roku 2019 (obniżenie wynagrodzenia w związku z COVID-19 traktowane jest jako utrata dochodu) lub po miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym  (zgodnie ze stosowanymi Ustawami)

 

 

UWAGA

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)  należy składać elektronicznie od lutego 2021r. a papierowo od kwietnia 2021r.

 


zyw


O G Ł O S Z E N I E

W sobotę 27.06.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście będzie otwarty od godziny 7:00 do 13:00.


O G Ł O S Z E N I E

 

Dnia 12 czerwca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście będzie nieczynny. Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

 


Żywność


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej !!!!


W Powiecie Olsztyńskim zdarza się, że funkcjonują rodziny
w sytuacji kryzysu, gdzie nie mogą bezpiecznie przebywać dzieci.
Wychowanie w rodzinie zastępczej jest ogromną szansą dla każdego dziecka, które nie ma aktualnie możliwości prawidłowo funkcjonować w swojej rodzinie naturalnej.Możesz im pomóc, zostań rodziną zastępczą lub rozważ taką możliwość !!!
Napisz do PCPR : pcpr@powiat-olsztynski.pl lub zadzwoń 089/544-38-00 Szczegółowych informacji na temat tworzenia rodzin zastępczych oraz szkolenia PRIDE udzielają pracownicy Centrum: Dominika Zimowska, Aneta Markowska, Anna Jagiełło, Magdalena Majecka – Prostko tel. 089 544 38 05,544 38 07,544 38 08,544 38 00

Zachęcamy do polubienia naszego Fanpage’a na Facebook:  PCPR Olsztyn


PCPR

 


KOMUNIKAT

Informujemy, że od poniedziałku 25 maja 2020 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście funkcjonować będzie we wcześniej obowiązujących godzinach, tj. w poniedziałki w godz. 7:00 – 17:00; od wtorku do czwartku - w godz. 7:00 – 15:00 oraz w piątki w godz. 7:00 - 13:00.

Jednocześnie, przy zachowaniu wymogów sanitarnych (dezynfekcja rąk przy wejściu do MOPS, zasłonięcie nosa i ust maseczką), będzie możliwość osobistego załatwiania spraw.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba.

 

Monika Ćwiek

Kierownik MOPS w Dobrym Mieście


K O M N I K A T

W związku z decyzją Wojewody z dnia 07.05.2020 r. zawiesza się działalność Dziennego Domu "Senior+" oraz Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.

 

Monika Ćwiek

Kierownik MOPS w Dobrym Mieście


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 
Kierując się troską o mieszkańców, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, czasowo zmienione zostają zasady przyjmowania faktur i wypłacania stypendiów szkolnych.
 
1) Wypłaty środków będą realizowane na konta bankowe.
W związku z powyższym na druku „ ZESTAWIENIE FAKTUR” jest możliwość wpisania nr konta bankowego.
 
2) druk „ZESTAWIENIE FAKTUR” można pobrać na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce „stypendia i zasiłki szkolne” lub w siedzibie Ośrodka przy ul. Olsztyńskiej 3 w Dobrym Mieście.
 
3) W przypadku braku nr konta bankowego wypłata nastąpi w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po złagodzeniu epidemii.
 
4) Każdy, pobierający stypendium szkolne ma obowiązek opisania na odwrocie faktury z odzieżą sportową , w sposób następujący:
WZÓR :
„ Oświadczam, że zakupione (np. obuwie sportowe, dres, spodnie sportowe, czy koszulka sportowa) zostały zakupione na lekcje w-f”
Podpis rodzica/wnioskodawcy
 
5) ostateczny termin złożenia wszystkich faktur mija 25 czerwca 2020r.
 
UWAGA: Na odwrocie każdej faktury należy wpisać imię i nazwisko dziecka
Faktury potwierdzające poczynione zakupy należy złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się na I p. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 3 – wejście boczne od strony cmentarza – w godz. pracy Ośrodka.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 531 350 616
 

1


INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU OFERT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19, („koronawirusem") wydłuża termin składania ofert związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 do 30 kwietnia 2020 r.

Dobre Miasto, 14.04.2020 r.


ZAKUPY NA TELEFON – AKTUALIZACJA

Aldik sklep spożywczo - przemysłowy, Kulewscy, ul. Pionierów

oraz

Lewiatan sklep spożywczo - przemysłowy Gzik, ul. Łużycka

będą świadczyć zakupy na telefon z dowozem.

Aldik - zakupy powyżej 50 zł, dowóz gratis na terenie miasta,

telefon do zamówień 731 002 567

Lewiatan - zakupy powyżej 50 zł, dowóz gratis na terenie miasta,

zamówienia najlepiej składać mailem na adres: pawelek@orbita.lewiatan.pl

telefon 896222033.

 

ARTYKUŁY PIERWSZEJ POTRZEBY BEZ ALKOHOLU I PAPIEROSÓW !!!

 

Zakupy są przewidziane dla osób starszych 65+ oraz osób będących w kwarantannie.

 

Zamówienia proszę składać w godzinach od 9 do 12.

 

Prosimy o przygotowanie wyliczonej kwoty w woreczku foliowym lub kopercie, płatność tylko gotówką.


K O M N I K A T

W związku z poleceniem Wojewody z dnia 10.04.2020 r. zawiesza się działalność Dziennego Domu "Senior+" oraz Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r.

Monika Ćwiek

Kierownik MOPS w Dobrym Mieście


K O M N I K A T

W związku z poleceniem Wojewody z dnia 25.03.2020 r. zawiesza się działalność Dziennego Domu "Senior+" oraz Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Monika Ćwiek

Kierownik MOPS w Dobrym Mieście

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

zwraca się z prośbą o składanie dyspozycji przekazywania świadczeń pieniężnych na numer konta bankowego.

Dyspozycja w załączniku: ZAŁĄCZNIK WORD lub PDF

Dyspozycje należy złożyć do urny - skrzynki podawczej, która znajduje się na pierwszym piętrze przy wejściu do MOPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres MOPS ul.olsztyńska 3; 11-040 Dobre Miasto.

 

Monika Ćwiek

Kierownik MOPS w Dobrym Mieście

 


 

Informacja dla osób starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych potrzebujących pomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście informuje o możliwości zorganizowania pomocy dla osób znajdujących się w grupie ryzyka tj. starszych, samotnych, niesamodzielnych oraz niepełnosprawnych, które własnym staraniem i bez pomocy innych osób nie są w stanie m.in. zrobić zakupów, pójść do apteki. Samotne osoby starsze lub chore mogą zgłosić taką potrzebę telefonicznie do MOPS w Dobrym Mieście, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 19.00 pod numerem telefonu: 797 835 914 lub w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek 7:00 - 17:00, wtorek - czwartek 7:00 - 15:00, piątek 7:00-13:00. Pod numerami telefonu: 570 292 381, 535 500 013 lub 797 835 906. Podczas rozmowy z pracownikiem należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Pracownik MOPS zapyta również o potrzeby. Dzięki tej rozmowie senior będzie mógł konkretnie powiedzieć, jakich zakupów potrzebuje i ustalić termin ich realizacji. Rozmowy telefoniczne będą podstawowym narzędziem kontaktu. Pomoc obejmuje zakup żywności, leków oraz artykułów higienicznych i środków czystości.

 

Monika Ćwiek
Kierownik MOPS w Dobrym Mieście

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU OFERT 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19, („koronawirusem") wydłuża termin składania ofert związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 do 15 kwietnia 2020 r.

Dobre Miasto, 16.03.2020 r.

 


 

Szanowni Państwo,

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Dobrym Mieście,
ul. Olsztyńska 3, w piątki w godzinach od 13.00 do 20.00 służy Państwu pomocą terapeutyczną na niezmienionych zasadach w gabinecie lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Uruchomiliśmy również udzielanie wsparcia psychologicznego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych we wszystkie dni tygodnia oraz w weekendy. 

Serdecznie zapraszamy,

Monika Ćwiek - Kierownik MOPS w Dobrym Mieście 

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Szymon Drężek – Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie

W godzinach pracy MOPS w Dobrym Mieście:

Poniedziałek 7:00-17:00

Wtorek-Czwartek 7:00-15:00

Piątek 7:00-13:00

tel. 797 835 894, mail: profilaktyka.dm@wp.pl

 


 

INFORMACJA KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DOBRYM MIEŚCIE

INFORMACJA

Szanowni Państwo!

Ze względu na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 , w trosce o dobro Mieszkańców zostaje zamknięty do odwołania dla interesantów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji telefonicznie lub e-mailowo.
Wszelką korespondencję, podania, wnioski kierowane do MOPS można wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się na piętrze przed wejściem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Telefony kontaktowe:
Sekretariat tel.: 570 292 381
Pracownicy socjalni tel.: 535 500 013 lub 797 835 906
Dodatki mieszkaniowe i stypendia tel.: 531 350 616
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tel.: 531 350 616
Dział Świadczeń Wychowawczych tel.: 797 835 907
Ośrodek profilaktyki i Pomocy Rodzinie tel.: 797 835 894

e-mail – mopsdobremiasto@interia.pl

Kierownik MOPS w Dobrym Mieście Monika Ćwiek

 


 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus COVID-19, („koronawirus”), w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o zdrowie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście i osób korzystających z naszych usług wprowadza się następujące środki zapobiegawcze:

1. Ogranicza się wizyty klientów w MOPS do niezbędnego minimum, a bezpośrednie składanie korespondencji i dokumentów należy ograniczyć do sytuacji szczególnie uzasadnionych.

2. Zachęca się klientów aby wszelkie sprawy załatwiać:

 • drogą telefoniczną :

Pracownicy socjalni tel.: 535-500-013 lub 797-835-906

Sekretariat tel.: 570-292-381

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tel.: 531-350-616

Dodatki Mieszkaniowe i Stypendia tel.: 531-350-616

Dział Świadczeń Wychowawczych i „Dobry Start” tel.: 797-835-907

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie  tel.: 797-835-894

Księgowość tel.: 535-067-937

Dzienny Dom „SENIOR+” tel.: 797-835-904

 • elektroniczną: e-mail: mopsdobremiato@interia.pl
 • ePUAP: MOPSDobreMiasto
 • lub jeżeli to możliwe w późniejszym terminie.

3. PILNE!!! Wypłaty gotówkowe w dniach 20.03.2020r. i 30.03.2020r. w kasie Ośrodka wykonywane będą do odwołania w  godzinach 10.00 - 14.00. Ze względu na dynamiczną sytuację i zagrożenie przerwaniem ciągłości pracy kasy ośrodka - klientów pobierających świadczenia w kasie MOPS PROSIMY O PRZEKAZANIE AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH KONT W BANKU W CELU BEZGOTÓWKOWEGO PRZEKAZYWANIA ŚWIADCZEŃ !!!

Druk dyspozycji przelewu do pobrania.

Oświadczenie dot. przekazania świadczeń na konto bankowe prosimy przesyłać listownie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ul. Olsztyńska 3 11-040 Dobre Miasto, poprzez platformę ePUAP, e-mail: mopsdobremiasto@interia.pl lub pozostawienie w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobre Miasto. Druki do pobrania w załączniku poniżej.

4. Przyjmowanie klientów w godzinach urzędowania MOPS odbywać się będzie wyłącznie w oznaczonym pokoju – pokój nr 1 na piętrze. Wejście do MOPS wyłącznie od strony cmentarza. Część pomieszczeń całkowicie niedostępna dla klientów. Oczekując na spotkanie z pracownikiem ośrodka, ze względu na własne bezpieczeństwo prosimy zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

5. Pracownicy socjalni i asystenci rodziny będą wykonywać pracę w terenie tylko w niezbędnym zakresie. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie w tym ustalone zostanie, czy kontakt osobisty jest niezbędny. W przypadku konieczności wizyty w środowisku prosimy o informowanie pracowników o ewentualnym wystąpieniu w rodzinie chorób: grypy, przeziębień, innych chorób zakaźnych. Do załatwiania spraw w Ośrodku prosimy delegować członków rodziny, którzy nie wykazują oznak chorobowych.

INNE

1. Do dnia 25 marca br. zawiesza się działalność Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej  Ul. Górna 24.

2. Do dnia 25 marca zawiesza się działalność Dziennego Domu Senior +  Ul. Górna 24,

3. W miesiącu marcu wstrzymuje się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Kolejny termin wydawania żywności – kwiecień 2020. Dokładna data będzie ogłoszona na stronie MOPS oraz na Facebooku.

4. Rodziny i osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych proszone są o bieżące informowanie o zawieszeniu usług w przypadku sprawowania opieki przez osoby bliskie. Prosimy o informowanie opiekunek o ewentualnym wystąpieniu w rodzinie chorób: grypy, przeziębień, innych chorób zakaźnych.

Wszelkie sprawy dot. usług opiekuńczych prosimy załatwiać telefonicznie z Prezesem Spółdzielni Socjalnej Kuźnia i koordynatorem usług opiekuńczych. pod numerami telefonów:

503 668 197  lub 695 926 867.

Prosimy rodziny i osoby korzystające  z usług opiekuńczych o wyposażenie się w miarę możliwości w mydło oraz środki dezynfekujące i maski jednorazowe.

 

APELUJEMY DO RODZIN, aby zainicjowały w tym trudnym okresie pomoc osobom potrzebującym opieki, seniorom we własnym zakresie. W przypadku niedoboru personelu wśród opiekunek, pozwoli to zabezpieczyć niezbędne usługi osobom zupełnie samotnym i wymagającym bezwzględnej pomocy w egzystencji.

Prosimy o zrozumienie, zachowanie spokoju i zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na stronie Ośrodka.

Dołożymy wszelkich starań, żeby wszyscy mieszkańcy mogli skorzystać z usług MOPS oraz aby czuli się bezpiecznie.

 

 

KIEROWNIK

MIEJSKIEGO  OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE

 


 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

 1. Ogłoszenie - nabór ofert,
 2. Uchwała Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”,
 3. Katalog działań rekomendowanych do realizacji,
 4. Wzór oferty,
 5. Wzór sprawozdania.

 

Dobre Miasto, 27.02.2020r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Szymon Drężek
(2020-03-20 10:54:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Nowicki
(2021-02-16 12:40:52)
 
 
liczba odwiedzin: 610940

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X