☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Środa 03.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2020r.

 

Żywność


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej !!!!


W Powiecie Olsztyńskim zdarza się, że funkcjonują rodziny
w sytuacji kryzysu, gdzie nie mogą bezpiecznie przebywać dzieci.
Wychowanie w rodzinie zastępczej jest ogromną szansą dla każdego dziecka, które nie ma aktualnie możliwości prawidłowo funkcjonować w swojej rodzinie naturalnej.Możesz im pomóc, zostań rodziną zastępczą lub rozważ taką możliwość !!!
Napisz do PCPR : pcpr@powiat-olsztynski.pl lub zadzwoń 089/544-38-00 Szczegółowych informacji na temat tworzenia rodzin zastępczych oraz szkolenia PRIDE udzielają pracownicy Centrum: Dominika Zimowska, Aneta Markowska, Anna Jagiełło, Magdalena Majecka – Prostko tel. 089 544 38 05,544 38 07,544 38 08,544 38 00

Zachęcamy do polubienia naszego Fanpage’a na Facebook:  PCPR Olsztyn

Pozdrawiam
Aneta Markowska

starszy specjalista pracy z rodziną
PCPR Olsztyn
89/544-38-00
696840770

PCPR

 


KOMUNIKAT

Informujemy, że od poniedziałku 25 maja 2020 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście funkcjonować będzie we wcześniej obowiązujących godzinach, tj. w poniedziałki w godz. 7:00 – 17:00; od wtorku do czwartku - w godz. 7:00 – 15:00 oraz w piątki w godz. 7:00 - 13:00.

Jednocześnie, przy zachowaniu wymogów sanitarnych (dezynfekcja rąk przy wejściu do MOPS, zasłonięcie nosa i ust maseczką), będzie możliwość osobistego załatwiania spraw.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba.

 

Monika Ćwiek

Kierownik MOPS w Dobrym Mieście


K O M N I K A T

W związku z decyzją Wojewody z dnia 07.05.2020 r. zawiesza się działalność Dziennego Domu "Senior+" oraz Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.

 

Monika Ćwiek

Kierownik MOPS w Dobrym Mieście


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 
Kierując się troską o mieszkańców, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, czasowo zmienione zostają zasady przyjmowania faktur i wypłacania stypendiów szkolnych.
 
1) Wypłaty środków będą realizowane na konta bankowe.
W związku z powyższym na druku „ ZESTAWIENIE FAKTUR” jest możliwość wpisania nr konta bankowego.
 
2) druk „ZESTAWIENIE FAKTUR” można pobrać na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce „stypendia i zasiłki szkolne” lub w siedzibie Ośrodka przy ul. Olsztyńskiej 3 w Dobrym Mieście.
 
3) W przypadku braku nr konta bankowego wypłata nastąpi w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po złagodzeniu epidemii.
 
4) Każdy, pobierający stypendium szkolne ma obowiązek opisania na odwrocie faktury z odzieżą sportową , w sposób następujący:
WZÓR :
„ Oświadczam, że zakupione (np. obuwie sportowe, dres, spodnie sportowe, czy koszulka sportowa) zostały zakupione na lekcje w-f”
Podpis rodzica/wnioskodawcy
 
5) ostateczny termin złożenia wszystkich faktur mija 25 czerwca 2020r.
 
UWAGA: Na odwrocie każdej faktury należy wpisać imię i nazwisko dziecka
Faktury potwierdzające poczynione zakupy należy złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się na I p. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 3 – wejście boczne od strony cmentarza – w godz. pracy Ośrodka.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 531 350 616
 

1


INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU OFERT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19, („koronawirusem") wydłuża termin składania ofert związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 do 30 kwietnia 2020 r.

Dobre Miasto, 14.04.2020 r.


ZAKUPY NA TELEFON – AKTUALIZACJA

Aldik sklep spożywczo - przemysłowy, Kulewscy, ul. Pionierów

oraz

Lewiatan sklep spożywczo - przemysłowy Gzik, ul. Łużycka

będą świadczyć zakupy na telefon z dowozem.

Aldik - zakupy powyżej 50 zł, dowóz gratis na terenie miasta,

telefon do zamówień 731 002 567

Lewiatan - zakupy powyżej 50 zł, dowóz gratis na terenie miasta,

zamówienia najlepiej składać mailem na adres: pawelek@orbita.lewiatan.pl

telefon 896222033.

 

ARTYKUŁY PIERWSZEJ POTRZEBY BEZ ALKOHOLU I PAPIEROSÓW !!!

 

Zakupy są przewidziane dla osób starszych 65+ oraz osób będących w kwarantannie.

 

Zamówienia proszę składać w godzinach od 9 do 12.

 

Prosimy o przygotowanie wyliczonej kwoty w woreczku foliowym lub kopercie, płatność tylko gotówką.


K O M N I K A T

W związku z poleceniem Wojewody z dnia 10.04.2020 r. zawiesza się działalność Dziennego Domu "Senior+" oraz Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r.

Monika Ćwiek

Kierownik MOPS w Dobrym Mieście


K O M N I K A T

W związku z poleceniem Wojewody z dnia 25.03.2020 r. zawiesza się działalność Dziennego Domu "Senior+" oraz Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Monika Ćwiek

Kierownik MOPS w Dobrym Mieście

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

zwraca się z prośbą o składanie dyspozycji przekazywania świadczeń pieniężnych na numer konta bankowego.

Dyspozycja w załączniku: ZAŁĄCZNIK WORD lub PDF

Dyspozycje należy złożyć do urny - skrzynki podawczej, która znajduje się na pierwszym piętrze przy wejściu do MOPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres MOPS ul.olsztyńska 3; 11-040 Dobre Miasto.

 

Monika Ćwiek

Kierownik MOPS w Dobrym Mieście

 


 

Informacja dla osób starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych potrzebujących pomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście informuje o możliwości zorganizowania pomocy dla osób znajdujących się w grupie ryzyka tj. starszych, samotnych, niesamodzielnych oraz niepełnosprawnych, które własnym staraniem i bez pomocy innych osób nie są w stanie m.in. zrobić zakupów, pójść do apteki. Samotne osoby starsze lub chore mogą zgłosić taką potrzebę telefonicznie do MOPS w Dobrym Mieście, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 19.00 pod numerem telefonu: 797 835 914 lub w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek 7:00 - 17:00, wtorek - czwartek 7:00 - 15:00, piątek 7:00-13:00. Pod numerami telefonu: 570 292 381, 535 500 013 lub 797 835 906. Podczas rozmowy z pracownikiem należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Pracownik MOPS zapyta również o potrzeby. Dzięki tej rozmowie senior będzie mógł konkretnie powiedzieć, jakich zakupów potrzebuje i ustalić termin ich realizacji. Rozmowy telefoniczne będą podstawowym narzędziem kontaktu. Pomoc obejmuje zakup żywności, leków oraz artykułów higienicznych i środków czystości.

 

Monika Ćwiek
Kierownik MOPS w Dobrym Mieście

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU OFERT 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19, („koronawirusem") wydłuża termin składania ofert związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 do 15 kwietnia 2020 r.

Dobre Miasto, 16.03.2020 r.

 


 

Szanowni Państwo,

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Dobrym Mieście,
ul. Olsztyńska 3, w piątki w godzinach od 13.00 do 20.00 służy Państwu pomocą terapeutyczną na niezmienionych zasadach w gabinecie lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Uruchomiliśmy również udzielanie wsparcia psychologicznego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych we wszystkie dni tygodnia oraz w weekendy. 

Serdecznie zapraszamy,

Monika Ćwiek - Kierownik MOPS w Dobrym Mieście 

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Szymon Drężek – Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie

W godzinach pracy MOPS w Dobrym Mieście:

Poniedziałek 7:00-17:00

Wtorek-Czwartek 7:00-15:00

Piątek 7:00-13:00

tel. 797 835 894, mail: profilaktyka.dm@wp.pl

 


 

INFORMACJA KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DOBRYM MIEŚCIE

INFORMACJA

Szanowni Państwo!

Ze względu na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 , w trosce o dobro Mieszkańców zostaje zamknięty do odwołania dla interesantów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji telefonicznie lub e-mailowo.
Wszelką korespondencję, podania, wnioski kierowane do MOPS można wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się na piętrze przed wejściem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Telefony kontaktowe:
Sekretariat tel.: 570 292 381
Pracownicy socjalni tel.: 535 500 013 lub 797 835 906
Dodatki mieszkaniowe i stypendia tel.: 531 350 616
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tel.: 531 350 616
Dział Świadczeń Wychowawczych tel.: 797 835 907
Ośrodek profilaktyki i Pomocy Rodzinie tel.: 797 835 894

e-mail – mopsdobremiasto@interia.pl

Kierownik MOPS w Dobrym Mieście Monika Ćwiek

 


 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus COVID-19, („koronawirus”), w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o zdrowie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście i osób korzystających z naszych usług wprowadza się następujące środki zapobiegawcze:

1. Ogranicza się wizyty klientów w MOPS do niezbędnego minimum, a bezpośrednie składanie korespondencji i dokumentów należy ograniczyć do sytuacji szczególnie uzasadnionych.

2. Zachęca się klientów aby wszelkie sprawy załatwiać:

 • drogą telefoniczną :

Pracownicy socjalni tel.: 535-500-013 lub 797-835-906

Sekretariat tel.: 570-292-381

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tel.: 531-350-616

Dodatki Mieszkaniowe i Stypendia tel.: 531-350-616

Dział Świadczeń Wychowawczych i „Dobry Start” tel.: 797-835-907

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie  tel.: 797-835-894

Księgowość tel.: 535-067-937

Dzienny Dom „SENIOR+” tel.: 797-835-904

 • elektroniczną: e-mail: mopsdobremiato@interia.pl
 • ePUAP: MOPSDobreMiasto
 • lub jeżeli to możliwe w późniejszym terminie.

3. PILNE!!! Wypłaty gotówkowe w dniach 20.03.2020r. i 30.03.2020r. w kasie Ośrodka wykonywane będą do odwołania w  godzinach 10.00 - 14.00. Ze względu na dynamiczną sytuację i zagrożenie przerwaniem ciągłości pracy kasy ośrodka - klientów pobierających świadczenia w kasie MOPS PROSIMY O PRZEKAZANIE AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH KONT W BANKU W CELU BEZGOTÓWKOWEGO PRZEKAZYWANIA ŚWIADCZEŃ !!!

Druk dyspozycji przelewu do pobrania.

Oświadczenie dot. przekazania świadczeń na konto bankowe prosimy przesyłać listownie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ul. Olsztyńska 3 11-040 Dobre Miasto, poprzez platformę ePUAP, e-mail: mopsdobremiasto@interia.pl lub pozostawienie w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobre Miasto. Druki do pobrania w załączniku poniżej.

4. Przyjmowanie klientów w godzinach urzędowania MOPS odbywać się będzie wyłącznie w oznaczonym pokoju – pokój nr 1 na piętrze. Wejście do MOPS wyłącznie od strony cmentarza. Część pomieszczeń całkowicie niedostępna dla klientów. Oczekując na spotkanie z pracownikiem ośrodka, ze względu na własne bezpieczeństwo prosimy zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

5. Pracownicy socjalni i asystenci rodziny będą wykonywać pracę w terenie tylko w niezbędnym zakresie. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie w tym ustalone zostanie, czy kontakt osobisty jest niezbędny. W przypadku konieczności wizyty w środowisku prosimy o informowanie pracowników o ewentualnym wystąpieniu w rodzinie chorób: grypy, przeziębień, innych chorób zakaźnych. Do załatwiania spraw w Ośrodku prosimy delegować członków rodziny, którzy nie wykazują oznak chorobowych.

INNE

1. Do dnia 25 marca br. zawiesza się działalność Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej  Ul. Górna 24.

2. Do dnia 25 marca zawiesza się działalność Dziennego Domu Senior +  Ul. Górna 24,

3. W miesiącu marcu wstrzymuje się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Kolejny termin wydawania żywności – kwiecień 2020. Dokładna data będzie ogłoszona na stronie MOPS oraz na Facebooku.

4. Rodziny i osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych proszone są o bieżące informowanie o zawieszeniu usług w przypadku sprawowania opieki przez osoby bliskie. Prosimy o informowanie opiekunek o ewentualnym wystąpieniu w rodzinie chorób: grypy, przeziębień, innych chorób zakaźnych.

Wszelkie sprawy dot. usług opiekuńczych prosimy załatwiać telefonicznie z Prezesem Spółdzielni Socjalnej Kuźnia i koordynatorem usług opiekuńczych. pod numerami telefonów:

503 668 197  lub 695 926 867.

Prosimy rodziny i osoby korzystające  z usług opiekuńczych o wyposażenie się w miarę możliwości w mydło oraz środki dezynfekujące i maski jednorazowe.

 

APELUJEMY DO RODZIN, aby zainicjowały w tym trudnym okresie pomoc osobom potrzebującym opieki, seniorom we własnym zakresie. W przypadku niedoboru personelu wśród opiekunek, pozwoli to zabezpieczyć niezbędne usługi osobom zupełnie samotnym i wymagającym bezwzględnej pomocy w egzystencji.

Prosimy o zrozumienie, zachowanie spokoju i zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na stronie Ośrodka.

Dołożymy wszelkich starań, żeby wszyscy mieszkańcy mogli skorzystać z usług MOPS oraz aby czuli się bezpiecznie.

 

 

KIEROWNIK

MIEJSKIEGO  OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE

 


 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

 1. Ogłoszenie - nabór ofert,
 2. Uchwała Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”,
 3. Katalog działań rekomendowanych do realizacji,
 4. Wzór oferty,
 5. Wzór sprawozdania.

 

Dobre Miasto, 27.02.2020r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Szymon Drężek
(2020-03-20 10:54:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymon Drężek
(2020-05-29 08:34:47)
 
 
ilość odwiedzin: 550687

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X