☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2018 i starsze

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Olsztynie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 058 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 1. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
  1.  Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny 4,5 kg,
  2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  3. ryż biały 3 kg,
  4. kasza gryczana 1,5 kg,
  5. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 7 l,
  2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 3 kg,
  2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
  5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 5. Cukier
  1. cukier biały 4 kg,
  2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
 6. Tłuszcze
  1. olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe
  1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 


Informacja!


MOPS w Dobrym Mieście funkcjonuje obecnie w budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 w Dobrym Mieście.

  Z dniem 01.08.2018r zmieniają się godziny pracy MOPS w Dobrym Mieście:

 

Poniedziałek - od godz. 7.00 do godz. 17.00
Wtorek - od godz 7.00 do godz. 15.00
Środa - od godz. 7.00 do godz. 15.00
Czwartek - od godz. 7.00 do godz. 15.00
Piątek - od godz. 7.00 do godz. 13.00

Kasa MOPS od dnia 1.09.2018r będzie czynna w następujących terminach i godzinach:

1. W dni wypłat tj. 7-go, 10-go, 20-go i 30-go każdego miesiąca w godz. 10-00 - 14.30
2. W pozostałe dni (o ile nie przypadają na dni w/w wypłat)
Poniedziałek - 8.00 - 16.00
Wtorek - 8,00 - 11.00
Środa - 9.00 - 12.00
Czwartek - 12.00 - 15.00
Piątek - nieczynna

Za zmiany przepraszamy i liczymy na to, iż ułatwią one kontakt z naszym Ośrodkiem.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________--_

 

UWAGA !

Od dnia 30.07.2018 Ośrodek przeniesiony został do starej siedziby, ul. Olsztyńska 3

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________/

                                         

                                                        EFEKTY                                                                                                         

           PODPROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2017

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 1131 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o     52 700,1 ton żywności;

o       4 850,0 paczek żywnościowych;

 

4. W ramach Podprogramu 2017 dla 86 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  10 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 3 spotkań dla  33 uczestników

• Żywieniowe – 5 spotkań dla 35 uczestników

• Kulinarne – 2 spotkania dla 18 uczestników

 

 

Dobre Miasto, dnia 19.07.2018 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodo.mops.dm@wp.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania świadczeń, o które Państwo się ubiegają.

4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dobrym Mieście;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrym Mieście;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 4 odbiorcami Pani /Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście przetwarzają dane osobowe dla których Ośrodek jest Administratorem.

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Ośrodku zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie
z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, a jej odwołanie może nastąpić w każdym momencie.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

Imię i nazwisko: Sebastian Akus

adres e-mail: iodo.mops.dm@wp.pl


INFORMACJA

 

Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej" rozpoczęła przyjmowanie wniosków o stypendium dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów studiów dziennych zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego na rok szkolny/akademicki 2018/2019. 

Więcej informacji uzyskać można na stronie Fundacji

 


INFORMACJA.

Uprzejmie informujemy, że  oczekujemy na oferty programowe związane z realizacją "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018" Oferty składać można do dnia  09. 02. 2018 r.

Poniżej :

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018"

2. Preliminarz

3. Wzór oferty programowej

4. Ogłoszenie

 

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że dzień 02 stycznia 2018 r. (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście w zamian za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r.(sobota). 

___________________________________________________________________

 

 

 

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został przeniesiony do obecnego budynku Gimnazjum Publicznego ul. Garnizonowa 20 (wejście od strony basenu)

 

 

 


 

Logo Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2017

 

WARSZTATY KULINARNE

 

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza  odbiorców żywności z Programu warsztaty kulinarne "Jesienne smaki" które odbędą się dnia 17.11.2017 w siedzibie MOPS Dobrym Mieście. Warsztaty odbywać się będą w dwóch grupach szkoleniowych.

 

godz. 10:00 - Grupa I

godz. 12:30 - Grupa II

 

     Warsztaty prowadzić będzie pan Maciej Maciejewski

 


 

INFORMACJA W  SPRAWIE  MONITORINGU  "STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DOBRE MIASTO NA LATA 2009 -2018"

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście informuje, że będąc koordynatorem wdrażania zadań wypracowanych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobre Miasto na lata 2009- 2018” jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście raportu z realizacji zawartych w niej działań za lata 2015- 2016. W związku z powyższym rozpoczęty został proces zbierania informacji o podjętych działaniach prowadzących do osiągnięcia określonych celów strategicznych przez poszczególne instytucje z terenu Gminy Dobre Miasto.

     W celu złożenia stosownego raportu oczekujemy na pełne informacje wypełnione wyłącznie na wzorze tabeli załączonej do niniejszego pisma.

     Informacje liczbowe za lata 2015- 2016 powinny zostać ściśle umiejscowione w konkretnych rubrykach, krótki opis realizowanych w tych latach działań powinien zostać opisany wyłącznie w ostatniej kolumnie załączonej tabeli. Prosimy nie załączać dodatkowych części opisowych.

     Wypełniony załącznik prosimy nadesłać na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 03.11.2017r. w formie papierowej oraz na adres e-maila mopsdobremiasto@interia.pl .

     Wersja elektroniczna niniejszego pisma wraz z tabelami/załącznikami zamieszczona została do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, w zakładce Aktualności http://dobre-miasto-mops.bip-wm.pl

     Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu: Wioletta Nowak tel. 89 6161270

 

Załączniki dla poszczególnych instytucji:

1.Urząd Miejski w Dobrym Mieście.

2. Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Dobrym Mieście.

3.Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

4.Komisariat Policji  w Dobrym Mieście.

5.Placówki Medyczne w Dobrym Mieście.

6.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.

7.Przedszkola publiczne i niepubliczne z terenu Gminy Dobre Miasto

8. Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu Gminy Dobre Miasto:

9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Punkt  konsultacyjno- diagnostyczny w Dobrym Mieście.

10. Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Dobrym Mieście

11. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Dobrym Mieście

12. Organizacje pozarządowe z terenu gminy Dobre Miasto:

 

 


 

INFORMACJA

 

W dniu 21.09.2017 r. w siedzibie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście przy ul. Grudziądzkiej 18 przeprowadzone zostaną warsztaty dietetyczne pn.

 

godz. 16:00 Warsztaty dietetyczne "Smacznie i zdrowo na talerzu"

godz. 17:00 Warsztaty dietetyczne  "Smacznie i zdrowo na talerzu"

 

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

 • Poznanie zasad prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży ,

 • Poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,

 • Przedstawienie i przećwiczenie zasad czytania etykiet,

 • Przedstawienie podstawowych zasad wyboru produktów żywnościowych podczas robienia zakupów.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 • poznają piramidę żywienia dzieci i młodzieży ułatwiającą komponowanie prawidłowego jadłospisu,

 • zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,

 • poznają podstawowe zasady czytania etykiet,

 • poznają znaczenie występowania różnych substancji w produktach spożywczych.


UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ TJ.  DLA KTÓRYCH WYSTAWIONO SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA POMOCY.

ZAPRASZAMY.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:


Infolinię: - 800 - 120 - 002 (czynną całą dobę) w tym:
- dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
- dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
- dyżur prawny – środy w godzinach 18-22


Telefoniczne dyżury prawników - 22  666  28  50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

 e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

 


OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie warmińsko-mazurskim przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej udziela pomocy w formie pomocy prawnej, pomocy psychologicznej, mediacji oraz czasowego schronienia dla osób pokrzywdzonych.

Więcej informacji w załączniku (link) oraz na stronie Ośrodka

www.pomocpokrzywdzonym.pl

 


Fundacja Ziemi Olsztyńskiej
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szymon Drężek
(2020-03-20 10:56:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymon Drężek
(2020-03-20 10:57:14)
 
 
liczba odwiedzin: 610950

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X