☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności strony Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

 

 

Wstęp deklaracji
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej http://dobre-miasto-mops.bip-wm.pl/public/

Dane teleadresowe jednostki:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
ul. Olsztyńska 3
11-040 Dobre Miasto
Tel. 570-292-381
E-mail: sekretariat@mopsdobremiasto.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2004-03-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-04

 

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część odnośników może nie być wyróżniona,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona http://dobre-miasto-mops.bip-wm.pl/public/ spełnia wymagania w  90.26%

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Marcin Nowicki. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 570-292-381 e-mail: m.nowicki@mopsdobremiasto.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury/Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona podmiotowa Biuletyn Informacji Publicznej posiada następujące ułatwienia:

 1. Wersję kontrastową
 2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 3. Moduł wyszukiwania
 4. Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
 5. Wyróżnienie odnośników

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem znajdują się jedno oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia . Budynek posiada windę platformową, pionową dla osób niepełnosprawnych.

Przed schodami wejściowymi znajduje się ostrzegawcza taśma nawierzchniowa. Przed schodami znajdują się ostrzegawcze taśmy nawierzchniowe, a pierwszy i ostatni stopień posiada oznaczenia kontrastowe.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Informacja dotycząca rozkładu pomieszczeń znajduje się na półpiętrze i jest widoczna po wejściu na parter budynku ( nie ma systemu dotykowego ani głosowego ).

Do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


 
 

 

Wytworzył:
(2020-09-01)
Udostępnił:
Marcin Nowicki
(2021-03-29 14:56:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Nowicki
(2021-03-30 13:03:44)
 
 
liczba odwiedzin: 610928

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X