☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Wtorek 05.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dla osób starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych potrzebujących pomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście informuje o możliwości zorganizowania pomocy dla osób znajdujących się w grupie ryzyka tj. starszych, samotnych, niesamodzielnych oraz niepełnosprawnych, które własnym staraniem i bez pomocy innych osób nie są w stanie m.in. zrobić zakupów, pójść do apteki. Samotne osoby starsze lub chore mogą zgłosić taką potrzebę telefonicznie do MOPS w Dobrym Mieście, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 19.00 pod numerem telefonu: 797 835 914 lub w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek 7:00 - 17:00, wtorek - czwartek 7:00 - 15:00, piątek 7:00-13:00. Pod numerami telefonu: 570 292 381, 535 500 013 lub 797 835 906. Podczas rozmowy z pracownikiem należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Pracownik MOPS przekaże te informacje odpowiedniemu pracownikowi socjalnemu, a ten telefonicznie skontaktuje się z osobą objętą usługą i zapyta o potrzeby. Dzięki tej rozmowie senior będzie mógł konkretnie powiedzieć, jakich zakupów potrzebuje i ustalić termin ich realizacji. Rozmowy telefoniczne będą podstawowym narzędziem kontaktu. Pomoc obejmuje zakup żywności, leków oraz artykułów higienicznych i środków czystości.

 

Monika Ćwiek
Kierownik MOPS w Dobrym Mieście


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU OFERT 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19, („koronawirusem") wydłuża termin składania ofert związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 do 15 kwietnia 2020 r.

Dobre Miasto, 16.03.2020 r.

 


 

Szanowni Państwo,

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Dobrym Mieście,
ul. Olsztyńska 3, w piątki w godzinach od 13.00 do 20.00 służy Państwu pomocą terapeutyczną na niezmienionych zasadach w gabinecie lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Uruchomiliśmy również udzielanie wsparcia psychologicznego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych we wszystkie dni tygodnia oraz w weekendy. 

Serdecznie zapraszamy,

Monika Ćwiek - Kierownik MOPS w Dobrym Mieście 

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Szymon Drężek – Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie

W godzinach pracy MOPS w Dobrym Mieście:

Poniedziałek 7:00-17:00

Wtorek-Czwartek 7:00-15:00

Piątek 7:00-13:00

tel. 797 835 894, mail: profilaktyka.dm@wp.pl


 

INFORMACJA KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DOBRYM MIEŚCIE

INFORMACJA

Szanowni Państwo!

Ze względu na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 , w trosce o dobro Mieszkańców zostaje zamknięty do odwołania dla interesantów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji telefonicznie lub e-mailowo.
Wszelką korespondencję, podania, wnioski kierowane do MOPS można wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się na piętrze przed wejściem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Telefony kontaktowe:
Sekretariat tel.: 570 292 381
Pracownicy socjalni tel.: 535 500 013 lub 797 835 906
Dodatki mieszkaniowe i stypendia tel.: 531 350 616
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tel.: 531 350 616
Dział Świadczeń Wychowawczych tel.: 797 835 907
Ośrodek profilaktyki i Pomocy Rodzinie tel.: 797 835 894

e-mail – mopsdobremiasto@interia.pl

Kierownik MOPS w Dobrym Mieście Monika Ćwiek

 


 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus COVID-19, („koronawirus”), w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o zdrowie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście i osób korzystających z naszych usług wprowadza się następujące środki zapobiegawcze:

1. Ogranicza się wizyty klientów w MOPS do niezbędnego minimum, a bezpośrednie składanie korespondencji i dokumentów należy ograniczyć do sytuacji szczególnie uzasadnionych.

2. Zachęca się klientów aby wszelkie sprawy załatwiać:

 • drogą telefoniczną :

Pracownicy socjalni tel.: 535-500-013 lub 797-835-906

Sekretariat tel.: 570-292-381

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tel.: 531-350-616

Dodatki Mieszkaniowe i Stypendia tel.: 531-350-616

Dział Świadczeń Wychowawczych i „Dobry Start” tel.: 797-835-907

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie  tel.: 797-835-894

Księgowość tel.: 535-067-937

Dzienny Dom „SENIOR+” tel.: 797-835-904

 • elektroniczną: e-mail: mopsdobremiato@interia.pl
 • ePUAP: MOPSDobreMiasto
 • lub jeżeli to możliwe w późniejszym terminie.

3. PILNE!!! Wypłaty gotówkowe w dniach 20.03.2020r. i 30.03.2020r. w kasie Ośrodka wykonywane będą do odwołania w  godzinach 10.00 - 14.00. Ze względu na dynamiczną sytuację i zagrożenie przerwaniem ciągłości pracy kasy ośrodka - klientów pobierających świadczenia w kasie MOPS PROSIMY O PRZEKAZANIE AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH KONT W BANKU W CELU BEZGOTÓWKOWEGO PRZEKAZYWANIA ŚWIADCZEŃ !!!

Druk dyspozycji przelewu do pobrania.

Oświadczenie dot. przekazania świadczeń na konto bankowe prosimy przesyłać listownie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ul. Olsztyńska 3 11-040 Dobre Miasto, poprzez platformę ePUAP, e-mail: mopsdobremiasto@interia.pl lub pozostawienie w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobre Miasto. Druki do pobrania w załączniku poniżej.

4. Przyjmowanie klientów w godzinach urzędowania MOPS odbywać się będzie wyłącznie w oznaczonym pokoju – pokój nr 1 na piętrze. Wejście do MOPS wyłącznie od strony cmentarza. Część pomieszczeń całkowicie niedostępna dla klientów. Oczekując na spotkanie z pracownikiem ośrodka, ze względu na własne bezpieczeństwo prosimy zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

5. Pracownicy socjalni i asystenci rodziny będą wykonywać pracę w terenie tylko w niezbędnym zakresie. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie w tym ustalone zostanie, czy kontakt osobisty jest niezbędny. W przypadku konieczności wizyty w środowisku prosimy o informowanie pracowników o ewentualnym wystąpieniu w rodzinie chorób: grypy, przeziębień, innych chorób zakaźnych. Do załatwiania spraw w Ośrodku prosimy delegować członków rodziny, którzy nie wykazują oznak chorobowych.

INNE

1. Do dnia 25 marca br. zawiesza się działalność Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej  Ul. Górna 24.

2. Do dnia 25 marca zawiesza się działalność Dziennego Domu Senior +  Ul. Górna 24,

3. W miesiącu marcu wstrzymuje się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Kolejny termin wydawania żywności – kwiecień 2020. Dokładna data będzie ogłoszona na stronie MOPS oraz na Facebooku.

4. Rodziny i osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych proszone są o bieżące informowanie o zawieszeniu usług w przypadku sprawowania opieki przez osoby bliskie. Prosimy o informowanie opiekunek o ewentualnym wystąpieniu w rodzinie chorób: grypy, przeziębień, innych chorób zakaźnych.

Wszelkie sprawy dot. usług opiekuńczych prosimy załatwiać telefonicznie z Prezesem Spółdzielni Socjalnej Kuźnia i koordynatorem usług opiekuńczych. pod numerami telefonów:

503 668 197  lub 695 926 867.

Prosimy rodziny i osoby korzystające  z usług opiekuńczych o wyposażenie się w miarę możliwości w mydło oraz środki dezynfekujące i maski jednorazowe.

 

APELUJEMY DO RODZIN, aby zainicjowały w tym trudnym okresie pomoc osobom potrzebującym opieki, seniorom we własnym zakresie. W przypadku niedoboru personelu wśród opiekunek, pozwoli to zabezpieczyć niezbędne usługi osobom zupełnie samotnym i wymagającym bezwzględnej pomocy w egzystencji.

Prosimy o zrozumienie, zachowanie spokoju i zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na stronie Ośrodka.

Dołożymy wszelkich starań, żeby wszyscy mieszkańcy mogli skorzystać z usług MOPS oraz aby czuli się bezpiecznie.

 

 

KIEROWNIK

MIEJSKIEGO  OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE

 


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

 1. Ogłoszenie - nabór ofert,
 2. Uchwała Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”,
 3. Katalog działań rekomendowanych do realizacji,
 4. Wzór oferty,
 5. Wzór sprawozdania.

 

Dobre Miasto, 27.02.2020r.


Î 2020r.


 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019 - 2020,

 1. Informacja ogólna o programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020”,
 2. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019 - 2020,
 3. Karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019 - 2020,
 4. Nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
 5. Karta realizacji usług asystenckich w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

 

Dobre Miasto, 30.12.2019 r.


 logo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Olsztynie   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50 kg w tym:

 

 1.  Artykuły warzywne i owocowe:
  1. groszek z marchewką 3,2 kg,
  2. fasola biała 3,2 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
  6. sok jabłkowy klarowny 4l
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny 4,5 kg,
  2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
  3. ryż biały 3 kg,
  4. kasza gryczana 1,5 kg,
  5. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 7 l,
  2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 2,7 kg,
  2. szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
  3. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
  4. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
 5. Cukier
  1. cukier biały 4 kg,
 6. Tłuszcze
  1. olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe
  1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 


 

REKRUTACJA do II EDYCJI PROJEKTU

z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej

Rekrutacja trwa do 31.01.2020r. Szczegóły u pracowników socjalnych oraz koordynatora projektu

ZAPRASZAMY

 

 

ddd

 

 

 

 


 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście podaje do publicznej wiadomości projekt   „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2024”.

W/w dokument opublikowany zostaje na stronie internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, a nadto będzie wyłożony w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście od 22.11.2019 do 06.12.2019r. .

W celu zgłoszenia uwag do projektu należy wypełnić formularz zgłaszania uwag i wysłać go pocztą elektroniczną na adres mopsdobremiasto@interia.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście. w dniach od 22.11.2019r do 06.12.2019r.

Dobre Miasto, dnia 22.11.2019r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  2019-2024

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG


Dnia 14 października 2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście otwarty będzie do godziny 15.00.


 

bank zywnosci

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście z terenu województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 1030 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Dobre Miasto woj. Warmińsko-Mazurskie

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 57.055,40 ton żywności;

o 7.210 paczek żywnościowych;

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 89 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Żywieniowe – 3 spotkania dla 59 uczestników

Tematy: Prawidłowy sposób żywienia w chorobach układu krążenia

             Zdrowe żywienie od A do Z

             Cały ten cukier

• Kulinarne – 2 spotkania dla 23 uczestników

• Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 7 uczestników

Temat: Co się dzieje z żywnością z żywnością, której nie zjemy

 

 

 

logo

dot. projektu Nr RPWM.11.01.01- 28-0087/18-00. projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W niżej wymienionych dniach i godzinach w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście w Dobrym Mieście uczestnicy Projektu odbędą:

08.07.2019r. , godz. 9.00 - 17.30 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

09.07.2019r. godz. 9.00 - 18.30 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                      godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

10.07.2019r., godz. 9.00 - 18.30 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                      godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

11.07.2019r., godz. 9.00 - 17.00 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                      godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

12.07.2019r.   godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

15.07.2019r. godz. 9.00 - 15.15 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                     godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

16.07.2019r. godz. 9.00 - 16.15 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                     godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

17.07.2019r. godz. 9.00 - 16.15 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                     godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

18.07.2019r. godz. 9.00 - 16.15 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                      godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

19.07.2019r. godz. 9.00 - 16.15 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                     godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

 

23.07.2019r. godz. 7.30 - 19.15 indywidualne poradnictwo prawne

24.07.2019r. godz. 7.30 - 19.15 indywidualne poradnictwo prawne


INFORMACJA

 Z powodu fali upałów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście w dniach 12,13 i 17 czerwca 2019r. będzie czynny do godz. 14.00 . W dniu 14 czerwca godziny pracy Ośrodka pozostają bez zmian (7.00 - 13.00)

Podstawa prawna:

art. 94 ust.2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1040) oraz & 30 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Monitoring dot. "Strategii rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Dobre Miasto na lata 2009- 2018"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, informuje że zgodnie z uchwałą nr XXXI/224/2009 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobre Miasto na lata 2009- 2018", przystąpił do opracowania  raportu z monitoringu ww dokumentu za lata 2017- 2018.

Zgodnie z art. 110 ust.4 ustawy o pomocy społecznej jednostką całościowo koordynującą realizację strategii jest tutejszy Ośrodek. Jednakże w wybranych obszarach interwencji niezbędne jest zaangażowanie lokalnych partnerów - podmiotów działających w sferze pracy, edukacji, sportu, kultury, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, wspierania rodziny i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonych do niniejszego pisma tabel w obszarach dotyczących działalności Państwa Placówek a następnie odesłania ich na adres Ośrodka do dnia 24.062019r. poczta tradycyjną lub elektroniczną na adres mopsdobremiasto@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ww dokumentu - Wioletta Nowak tel. 535 500 013

Poniżej dokumenty do pobrania:

Urząd Miasta

Centrum Kulturalno- Biblioteczne

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Organizacje Pozarządowe

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Placówki Służby Zdrowia

Szkoły

Przedszkola

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Dobrym Mieście

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Poradnia Pedagogiczno- Psychologiczna

 


logo

Działania/zadania, które będą podejmowane w projekcie  w miesiącu maju 2019r.

1. Diagnoza 30 Uczestników Projektu z 7 pracownikami socjalnymi

Data diagnozy Godzina diagnozy Miejsce diagnozy

22.05.2019r., 23.05.2019r., 24.05.2019r., 27.05.2019r., 28.05.2019r., 29.05.2019r., 30.05.2019r., 31.05.2019r.

,

   10.00 -13.00

ul. Olsztyńska 3, siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

2. Sporządzenie 30 wywiadów środowiskowych przyznających zasiłki celowe dla  Uczestników Projektu, przygotowanie 30 decyzji administracyjnych w tym zakresie oraz wyplata przyznanych świadczeń w kasie MOPS. Zasiłki celowe stanowią wkład własny do projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. 

3. W miesiącu czerwcu podpisanie zostanie 30 kontraktów socjalnych z Uczestnikami Projektu.


LOGO

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że REKRUTACJA uczestników do Projektu pod nazwą " Utworzenie ośrodka działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście - wsparcie finansowe świadczonych usług oraz zakup niezbędnego wyposażenia" na rok 2019  ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA .

Do projektu na rok 2019 zrekrutowano łącznie 30 osób. Rekrutacja na rok 2020 rozpocznie się w styczniu 2020r. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Dobre Miasto, dnia  21.05.2019r.           

                                                            


Logo

ZAPRASZAMY osoby chętne do udziału w Projekcie Unijnym, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

- Wznowiona rekrutacja !!!!

 

PlakatProjekt

O szczegółach związanych z projektem  na bieżąco informują pracownicy socjalni Ośrodka, koordynator projektu. W siedzibie Ośrodka znajduje się również BIURO PROJEKTU, w którym otrzymasz   wszystkie niezbędne informacje!!!!

W Ośrodku można również otrzymać, wypełnić i złożyć dokumenty rekrutacyjne !!!

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  !!!

 


I N F O R M A C J A

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście  zaprasza do składania ofert związanych  z realizacją zadań wynikających z   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019"

2. Katalog działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  z zakresu przeciwdziałania narkomanii możliwych do finansowania ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

3. Wzór oferty programowej

4. Ogłoszenie

 


logo

 

Gmina Dobre Miasto otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą " Utworzenie ośrodka działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście - wsparcie finansowe świadczonych usług oraz zakup niezbędnego wyposażenia"

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego

na lata 2014 -2020

 

Cel projektu: podniesienie aktywności społeczno - zawodowej u osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych tereny objęte rewitalizacją zgodną z Lokalnym Programem Rewitalizacji miny Dobre Miasto w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslov, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.

Adresaci projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie  w wieku od 15 do 64 roku życia.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.

Działania przewidziane do realizacji w Projekcie:

- opracowanie dla każdego Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Aktywizacji Społeczno - Zawodowej tzw.(IPASZ) dopasowanego do potrzeb Uczestnika i oczekiwań potencjalnych pracodawców.

- systematyczne spotkania Zespołu ds Rozwoju Uczestnika Projektu ,

- realizacja kontraktów socjalnych,

- udział w warsztatach, treningach, spotkaniach, konsultacjach z zakresu aktywizacji społecznej ( trening osobisty, trening interpersonalny, poradnictwo psychologiczne, prawne, warsztaty rozwijające kapitał społeczny Metodą Pomosty, warsztaty z wolontariatu, zajęcia z arteterapii, trening relaksacyjny)

- udział w warsztatach, spotkaniach indywidualnych, wyjazdach studyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej ( warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty  z ekonomii społecznej, wyjazd studyjny do spółdzielni socjalnej, poradnictwo pracy, doradztwo zawodowe, job-coaching)

- organizacja kursów zawodowych  "szytych na miarę"

- pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia i jego podjęciu

Biuro projektu:

                         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

                         ul. Olsztyńska 3

                         11-040 Dobre Miasto

                         pokój 19

                         tel. 535 500 013

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy socjalni oraz koordynator projektu. W siedzibie Ośrodka prowadzona jest rekrutacja osób chętnych do projektu oraz  można otrzymać dokumenty rekrutacyjne.  

 

REKRUTACJA DO BEZPŁATNEGO PROJEKTU   !!!!!!!

 

Plakat1

Logo Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2017


Î 2019r.


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Olsztynie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 058 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 1. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
  1.  Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny 4,5 kg,
  2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  3. ryż biały 3 kg,
  4. kasza gryczana 1,5 kg,
  5. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 7 l,
  2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 3 kg,
  2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
  5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 5. Cukier
  1. cukier biały 4 kg,
  2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
 6. Tłuszcze
  1. olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe
  1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 


Informacja!


MOPS w Dobrym Mieście funkcjonuje obecnie w budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 w Dobrym Mieście.

  Z dniem 01.08.2018r zmieniają się godziny pracy MOPS w Dobrym Mieście:

 

Poniedziałek - od godz. 7.00 do godz. 17.00
Wtorek - od godz 7.00 do godz. 15.00
Środa - od godz. 7.00 do godz. 15.00
Czwartek - od godz. 7.00 do godz. 15.00
Piątek - od godz. 7.00 do godz. 13.00

Kasa MOPS od dnia 1.09.2018r będzie czynna w następujących terminach i godzinach:

1. W dni wypłat tj. 7-go, 10-go, 20-go i 30-go każdego miesiąca w godz. 10-00 - 14.30
2. W pozostałe dni (o ile nie przypadają na dni w/w wypłat)
Poniedziałek - 8.00 - 16.00
Wtorek - 8,00 - 11.00
Środa - 9.00 - 12.00
Czwartek - 12.00 - 15.00
Piątek - nieczynna

Za zmiany przepraszamy i liczymy na to, iż ułatwią one kontakt z naszym Ośrodkiem.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________--_

 

UWAGA !

Od dnia 30.07.2018 Ośrodek przeniesiony został do starej siedziby, ul. Olsztyńska 3

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________/

                                         

                                                        EFEKTY                                                                                                         

           PODPROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2017

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 1131 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o     52 700,1 ton żywności;

o       4 850,0 paczek żywnościowych;

 

4. W ramach Podprogramu 2017 dla 86 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  10 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 3 spotkań dla  33 uczestników

• Żywieniowe – 5 spotkań dla 35 uczestników

• Kulinarne – 2 spotkania dla 18 uczestników

 

 

Dobre Miasto, dnia 19.07.2018 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodo.mops.dm@wp.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania świadczeń, o które Państwo się ubiegają.

4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dobrym Mieście;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrym Mieście;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 4 odbiorcami Pani /Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście przetwarzają dane osobowe dla których Ośrodek jest Administratorem.

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Ośrodku zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie
z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, a jej odwołanie może nastąpić w każdym momencie.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

Imię i nazwisko: Sebastian Akus

adres e-mail: iodo.mops.dm@wp.pl


INFORMACJA

 

Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej" rozpoczęła przyjmowanie wniosków o stypendium dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów studiów dziennych zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego na rok szkolny/akademicki 2018/2019. 

Więcej informacji uzyskać można na stronie Fundacji

 


INFORMACJA.

Uprzejmie informujemy, że  oczekujemy na oferty programowe związane z realizacją "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018" Oferty składać można do dnia  09. 02. 2018 r.

Poniżej :

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018"

2. Preliminarz

3. Wzór oferty programowej

4. Ogłoszenie

 

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że dzień 02 stycznia 2018 r. (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście w zamian za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r.(sobota). 

___________________________________________________________________

 

 

 

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został przeniesiony do obecnego budynku Gimnazjum Publicznego ul. Garnizonowa 20 (wejście od strony basenu)

 

 

 


 

Logo Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2017

 

WARSZTATY KULINARNE

 

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza  odbiorców żywności z Programu warsztaty kulinarne "Jesienne smaki" które odbędą się dnia 17.11.2017 w siedzibie MOPS Dobrym Mieście. Warsztaty odbywać się będą w dwóch grupach szkoleniowych.

 

godz. 10:00 - Grupa I

godz. 12:30 - Grupa II

 

     Warsztaty prowadzić będzie pan Maciej Maciejewski

 


 

INFORMACJA W  SPRAWIE  MONITORINGU  "STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DOBRE MIASTO NA LATA 2009 -2018"

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście informuje, że będąc koordynatorem wdrażania zadań wypracowanych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobre Miasto na lata 2009- 2018” jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście raportu z realizacji zawartych w niej działań za lata 2015- 2016. W związku z powyższym rozpoczęty został proces zbierania informacji o podjętych działaniach prowadzących do osiągnięcia określonych celów strategicznych przez poszczególne instytucje z terenu Gminy Dobre Miasto.

     W celu złożenia stosownego raportu oczekujemy na pełne informacje wypełnione wyłącznie na wzorze tabeli załączonej do niniejszego pisma.

     Informacje liczbowe za lata 2015- 2016 powinny zostać ściśle umiejscowione w konkretnych rubrykach, krótki opis realizowanych w tych latach działań powinien zostać opisany wyłącznie w ostatniej kolumnie załączonej tabeli. Prosimy nie załączać dodatkowych części opisowych.

     Wypełniony załącznik prosimy nadesłać na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 03.11.2017r. w formie papierowej oraz na adres e-maila mopsdobremiasto@interia.pl .

     Wersja elektroniczna niniejszego pisma wraz z tabelami/załącznikami zamieszczona została do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, w zakładce Aktualności http://dobre-miasto-mops.bip-wm.pl

     Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu: Wioletta Nowak tel. 89 6161270

 

Załączniki dla poszczególnych instytucji:

1.Urząd Miejski w Dobrym Mieście.

2. Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Dobrym Mieście.

3.Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

4.Komisariat Policji  w Dobrym Mieście.

5.Placówki Medyczne w Dobrym Mieście.

6.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.

7.Przedszkola publiczne i niepubliczne z terenu Gminy Dobre Miasto

8. Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu Gminy Dobre Miasto:

9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Punkt  konsultacyjno- diagnostyczny w Dobrym Mieście.

10. Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Dobrym Mieście

11. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Dobrym Mieście

12. Organizacje pozarządowe z terenu gminy Dobre Miasto:

 

 


 

INFORMACJA

 

W dniu 21.09.2017 r. w siedzibie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście przy ul. Grudziądzkiej 18 przeprowadzone zostaną warsztaty dietetyczne pn.

 

godz. 16:00 Warsztaty dietetyczne "Smacznie i zdrowo na talerzu"

godz. 17:00 Warsztaty dietetyczne  "Smacznie i zdrowo na talerzu"

 

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

 • Poznanie zasad prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży ,

 • Poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,

 • Przedstawienie i przećwiczenie zasad czytania etykiet,

 • Przedstawienie podstawowych zasad wyboru produktów żywnościowych podczas robienia zakupów.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 • poznają piramidę żywienia dzieci i młodzieży ułatwiającą komponowanie prawidłowego jadłospisu,

 • zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,

 • poznają podstawowe zasady czytania etykiet,

 • poznają znaczenie występowania różnych substancji w produktach spożywczych.


UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ TJ.  DLA KTÓRYCH WYSTAWIONO SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA POMOCY.

ZAPRASZAMY.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:


Infolinię: - 800 - 120 - 002 (czynną całą dobę) w tym:
- dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
- dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
- dyżur prawny – środy w godzinach 18-22


Telefoniczne dyżury prawników - 22  666  28  50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

 e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

 


OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie warmińsko-mazurskim przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej udziela pomocy w formie pomocy prawnej, pomocy psychologicznej, mediacji oraz czasowego schronienia dla osób pokrzywdzonych.

Więcej informacji w załączniku (link) oraz na stronie Ośrodka

www.pomocpokrzywdzonym.pl

 


Fundacja Ziemi Olsztyńskiej


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Halina Fokt
(2010-01-19 10:09:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymon Drężek
(2020-03-20 09:10:17)
 
 
liczba odwiedzin: 698732

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X